سومین اجلاس بین المللی
فعالان مهدوی
سومین اجلاس بین المللی فـعـالـان مـهــدوی
2

شرایط ارسال آثار

ایده ها و فعالیت های شاخص باید حداقل پارامترهای زیر را داشته باشند :

1- پارامترهای عمومی :

الف: ملی یا بین المللی باشد.

ب: جریان ساز و تأثیرگذار باشد.

ج: مخاطب محور باشد.

د: نگاه تمدن سازی بر مبنای بیانیه گام دوم داشته باشد.

هـ: مشارکت ­پذیر باشد .

  • پارامترهای اختصاصی:

رسانه : 1- تولیدات کوتاه و مفهومی باشد 2- از تولیدات آرشیوی استفاده نشده باشد.

آموزش: 1- نوع آوری و خلاقیت در حوزه سبک تدریس داشته باشد.2- بانگاه بیانیه­ گام دوم انقلاب در نسبت با مهدویت باشد.

جهادی اجتماعی : 1- قابلیت محرویت زدایی داشته باشد.2- حمایت از تولید و اشتغال زایی داشته باشد.