سومین اجلاس بین المللی
فعالان مهدوی
سومین اجلاس بین المللی فـعـالـان مـهــدوی
2

شرایط ثبت نام فعالان مهدوی

مجمع راهبردی اندیشه مهدویت مجموعه ای است غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل با مجوز رسمی از سازمان تبلیغات اسلامی که به عنوان یک نهاد فرهنگی برای آموزش ، ساماندهی و سازماندهی ، هدایت و پشتیبانی مراکز مهدوی کشور شکل گرفته است و تحت نظارت فراکسیون مهدویت و تمدن اسلامی مجلس شورای اسلامی در قالب دبیرخانه فعالیت می نماید.
یکی از اهداف اصلی شکل گیری مجمع مهدویت، آموزش معارف مهدوی به تمام اقشار جامعه جهت شکل گیری جامعه مهدوی می باشد

شرایط ثبت نام:

  • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • داشتن سلامت روانی
  • نداشتن سابقه محکویت جزایی موثر
  • فعال در حوزه مهدویت به صورت حقیقی یا حقوقی